Skipatrulje

Skipatruljens ansvarsoppgaver

Forebyggende sikkerhetsarbeid i alle preparerte nedfarter og oppfarter. Gi god informasjon om sikkerhet i anlegget til Hovden sine gjester og ansatte. Skilting og merking av løyper i riktig farge etter vanskelighetsgrad. Loggføring av kvalitet på alle løyper. Gi faglig god førstehjelp, skånsom og sikker transport til skadede gjester. Bistå ambulansepersonell, luftambulanse og politi der dette blir nødvendig.

Kontroll av oppfarter

Morgenrutine

Stolheiser. Sjekkrunde opp og ned i stolheisene. Sjekk av påstigning, heiskabel, rullebatterier, stoler, heismaster, og avstigning/utkjøring.

Trekktraseer

Sjekk av påstigning, trekkwire, rullebatterier, trekkmaster, bokser/medbringere og avstigning/utkjøring. Preppekvalitet av trase. Test av nødstopp, snorstopp og stangstopp.

Gjestens ansvar

Utgangspunktet er at enhver skiløper har et stort ansvar for at han ikke skader seg selv eller andre. Det er altså ikke bare anleggseier som er ansvarlig for at personer ikke skader seg i skianlegget.

Skiløperens ansvar reguleres bl.a. gjennom de 10 internasjonale skivettreglene for alpine skiløpere og snøbrettkjørere. Følg anvisninger i anlegget og kravet til edruelighet. Reglene er utarbeidet av FIS.

Husk skivettregel nr. 10:

HJELP TIL VED ULYKKER – Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Off-pist og skredfare

Upreparerte nedfarter som er egnet for off-pist kjøring er utenfor skipatruljens ansvarsområde. Ski og snøbrettkjøring utenfor preparerte løyper skjer fullt og helt på gjestens eget ansvar. Under all off-pist kjøring må man forvente uforutsette farer og hindringer. Det er til tider stor skredfare i disse områdene og vi ber om at største forsiktighet må utvises. Informasjon om skredfaren kan fåes ved å henvende deg til skipatruljen. Lær deg de grunnleggende regler for kjøring utenfor preparerte områder.
Les om snøskred på snoskred.no

Ulykker og sikkerhet

Dersom du er vitne til en ulykke, eller ser noen som er skadet, skal du gjøre følgende:

– Sikre skadestedet for pasienten og førstehjelperne
– Finn en annen person i tillegg til å stå vakt og/eller sett skiene i kryss ovenfor skadestedet for å unngå påkjørsler.
– Kontakt skipatruljen ved å melde fra til nærmeste heis eller ring Hovden skipatrulje på tlf. +47 37 32 03 81
– Gi nøyaktig informasjon om skadetype og hvor pasienten ligger. Husk løypenummer/ farge. Oppgi gjerne ditt telefonnummer slik at Skipatruljen kan få viktig informasjon om nødvendig.

Angående kiting / paragliding / øvrig luftferdsel:

– Det er ikke lovlig å krysse heis/trekk.
– Sikker landingsplass skal defineres på forhånd, og da ikke i løypetrasse.
– Det er påkrevd at driftsleder kontaktes på forhånd for avtale.