Bookingvilkår

Følgende bookingvilkår gjelder ved bestilling av Hovden Alpin Resort sine produkter og tjenester.

2021.01.24

Innhold

1. Produkter ved Hovden Alpin Resort
2.
Generell informasjon
3.
Kundens forpliktelser
4.
Bestilling
5.
Priser
6.
Betaling
7.
Avbestilling
8.
Angrerett
9.
Klager på stedet
10.
 Force Majeure

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Produkter ved Hovden Alpin Resort

1.1 Hovden Aktiv
1.1.1 Skiskole og personlig trener
1.1.2 Ski- og sykkelutleie
1.1.3 Aktiviteter

1.2 Hovden Alpin Overnatting
1.2.1 Hovdehytta
1.2.2.
Hovden Hytteformidling
1.2.3. Hovdestøylen

1.3 Hovden Alpin servering
1.3.1 Offpiste
1.3.2 Hovden Alpin Lodge
1.3.3 Furumo
1.3.4 Skikroa

1.4 Hovden Alpinsenter
1.4.1 Heiskort

2. Generell informasjon
2.1 Kunden må være fylt 18 år for kjøp av heiskort, skiskole, aktiviteter og events.
Kunden må være fylt 23 år for leie av boenhet på Hovden Hytteformidling.  Kunden må være fylt 20 år for leie av boenhet på Hovdehytta og Hovdestøylen. Gyldig legitimasjon kan bli krevd fremvist ved ankomst. Avvikende aldersbestemmelser kan gjelde i visse perioder og boenheter. For organiserte grupper og reisefølger med leder kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale.
2.2. Vær oppmerksom på at alle nevnte vilkår for bestilling av Hovden Alpin Resort sine produkter gjelder individuelle reservasjoner. Egne vilkår for grupper dersom ikke annet er avtalt.
2.3. Angrerett gjelder ikke på overnatting, heiskort, skiskole og skiutleie, konsert, event, aktiviteter.

3. Kundens forpliktelser
3.1 Kundens plikter å følge ordensregler, skivett-regler, anvisninger og bestemmelser som gjelder.
3.2. Hovden Alpin Resort fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt
gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Alpin Resort som distributør.

3.3. Hovden Alpin Overnatting
3.3.1. Se eget skriv her

3.4. Hovden Aktiv
3.4.1. Se eget skriv her. 

3.5. Hovden Alpin Servering
3.5.1. Se eget skriv her.

3.6. Hovden Alpinsenter
3.6.1. Se eget skriv her.

4. Bestilling
4.1. Før endelig bestilling, skal kunden lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Kunden er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
4.2. Ved bestilling mottas bekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.
4.3. Vennligst kontroller at bekreftelsen du mottar er i henhold til din bestilling.
4.4. Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Kunden har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med oss.

4.5. Hovden Alpin Resort er ansvarlig for at kundens kontaktopplysninger ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.
4.6. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette.

5. Priser
5.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
5.2. Hovden Alpin Resort forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor bedriftens sin kontroll. 

6. Betaling

6.1. Hovden Alpin Overnatting
6.1.2. Se eget skriv her.

6.2. Hovden Alpin Servering. 
6.2.1.  Se eget skriv her.

6.3. Hovden Aktiv
6.3.1.  Se eget skriv her.

6.4. Hovden Alpinsenter
6.4.1.  Se eget skriv her.

7. Avbestilling
7.1. Avbestilling skal skje skriftlig på e-post direkte på post@hovdenalpinsenter.no eller avbestilles online.
7.2. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.
7.3. Kunden er selv ansvarlig for å tegne av relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise,­ fritid og ansvarsforsikring.

7.4. Hovden Alpin Overnatting
7.4.1. Se eget skriv her.

7.5. Hovden Alpin Servering
7.5.1.  Se eget skriv her. 

7.6.  Hovden Alpinsenter
7.6.1.  Se eget skriv her.

7.7. Hovden Aktiv
7.7.1.  Se eget skriv her.

8. Angrerett
8.1. Ved kjøp av heiskort på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel §22 bokstav m) Dette gjelder også for skiskole, skileie, pakker og kampanjer som inneholder dato festede heiskort eller dato festede arrangement. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.  

9. Klager på stedet
9.1 Ved klager som gjelder Hovden Alpin Resort sine tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp i feilen.
9.2 Feil som blir innberettet etter besøk, blir ikke kompensert økonomisk.

10. Force Majeure
10.1. Hovden Alpin Resort kan avlyse eller avbryte et opphold/avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier, natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
Ved force majeure er Hovden Alpin Resort forpliktet til snarest å underrette kunden. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
10.2. Hovden Alpin Resort står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, feil beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.
10.3. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedet sin kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig bosted. Der det er mulig å formidle på forhånd informere leietaker om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate betaling for oppholdet. 

 

Bookingsvilkår for: