Bookingvilkår for Hovden Alpinsenter

Følgende bookingvilkår gjelder ved kjøp av heiskort.

2023.09.07

Innhold

 1. Produkter ved Hovden Alpinsenter
 2. Generell informasjon
 3. Kundens forpliktelser
 4. Bestilling
 5. Priser
 6. Betaling
 7. Avbestilling og refusjon
 8. Angrerett
 9. Avbrudd av leieperiode / Reduksjon antall dager
 10.  Forsikring
 11.  Forbehold
 12.  Klager på stedet
 13.  Force Majeure
 1. Produkter ved Hovden Alpinsenter
  1.1. Heiskort
 2. Generell informasjon
  2.1. Kunden må være fylt 18 år for kjøp av heiskort.
  2.2. Alle heiskort ved Hovden Alpinsenter er personlige og kan ikke overdras til andre. Ved overdragelse til andre vil kortet bli deaktivert. * Gjelder ikke punktkort.
  2.3. Vær oppmerksom på at alle nevnte vilkår for bestilling av Hovden Alpinsenter sine produkter gjelder individuelle reservasjoner. Egne vilkår for grupper dersom ikke annet er avtalt.
  2.4. Ved kjøp av heiskort online kan kunden kjøpe heiskort med eller uten datamedier, f.eks. Keycard. Hvis kunden kjøper et heiskort med et eksisterende Keycard, aktiveres heiskortet ved første passering i kortleseren. Hvis kunden har kjøpt et nytt Keycard på nettet, kan dette hentes på Hovden Alpinsenter.
 3. Kundens forpliktelser
  3.1 Kunden plikter å følge ordensregler, skivettregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise og boenhet.
  3.2. Hovden Alpinsenter fraskriver seg ansvar for feil kunder gjør fordi de ikke har fulgt gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Alpinsenter som distributør.
 4. Bestilling
  4.1. Før endelig bestilling, skal kunden lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Kunden er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
  4.2. Ved bestilling online mottar du bekreftelse på e-post når du har gjennomført bestilling.
  4.3. Vennligst kontroller at mottatt bekreftelse er i henhold til din bestilling.
  4.4. Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Kunden har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislyktes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med oss.
4.5. Hovden Alpinsenter er ansvarlig for at kundens kontaktopplysninger ikke blir misbrukt eller gjort kjent for en tredjepart.
4.6. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette.

5. Priser
5.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
5.2. Hovden Alpinsenter forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som er utenfor bedriftens kontroll. Som for eksempel økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter.

 1. Betaling
  6.1. Kunden kan betale trygt og enkelt med kort på stedet eller på våre nettsider. Faktura kun ved avtale.
  6.2. Hovden Alpinsenter benytter en betalingsløsning fra Nets AS – Netaxept. Tredjepart vil ikke få tilgang til kundens personopplysninger. Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.
 2. Avbestilling og refusjon
  7.1. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.
  7.2. Ingen refusjon ved kansellering pga. dårlig vær.
  7.3. Kunden er selv ansvarlig for å tegne relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise-,­ fritid og ansvarsforsikring.
 3. Angrerett
  8.1. Ved kjøp av heiskort på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel §22 bokstav m) Dette gjelder også for skiskole, skiutleie, pakker og kampanjer som inneholder dato festede heiskort eller dato festede arrangement. 
 4. Avbrudd av leieperiode / Reduksjon antall dager
  9.1. Ved avbrudd av leieperiode grunnet personskade, eller sykdom, blir leiebeløpet for gjenstående dager tilbakebetalt kun ved oppvisning av legeerklæring eller skademelding fra skipatruljen på Hovden Alpinsenter. Ingen refusjon ved avbrudd/skade på en påbegynt dagsleie.
  9.2. Ved bortvisning fra anlegget grunnet uforsvarlig/ufin oppførsel er det ingen refusjon på heiskort.
 5. Forsikring
  10.1. Kunden er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestillings-/leieforhold. For eksempel reise- og fritidsforsikring, samt reise- og ansvarsforsikring.
 6. Forbehold
  11.1. Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.
 7. Klager på stedet
  12.1. Ved klager som gjelder Hovden Alpinsenter sine tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp feil.
  12.2. Feil som blir innberettet etter besøk vil ikke bli kompensert økonomisk.
 8. Force Majeure
  13.1. Hovden Alpinsenter kan avlyse eller avbryte et opphold/avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier, natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
  Ved force majeure er Hovden Alpinsenter forpliktet til snarest å underrette kunde. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
  13.2. Hovden Alpinsenter står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi tar forbehold for feilprising, feilbeskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.