Bookingvilkår for Hovden Alpin Servering

Følgende bookingvilkår gjelder for Hovden Alpin Lodge, Furumo, Skikroa og Offpiste.

2023.09.07

Innhold

 1. Produkter ved Hovden Alpin Servering
 2. Generell informasjon
 3. Kundens forpliktelser
 4. Bestilling
 5. Priser og betaling
 6. Avbestilling og endringer
 7. Angrerett
 8. Klager på stedet
 9. Force Majeure
 1. Produkter ved Hovden Alpin Servering

1.1 Skikroa
1.1.1. Bespisning
1.1.2. Konsert og event

1.2. Offpiste
1.2.1. Bespisning
1.2.2. Afterski
1.2.3. Konsert og event

1.3. Furumo
1.3.1. Bespisning
1.3.2. Konsert og event

1.4. Alpin Lodge
1.4.1. Bespisning
1.4.2. Afterski
1.4.3. Konsert og event

 1. Generell informasjon
  2.1. Vær oppmerksom på at alle nevnte vilkår for bestilling av Hovden Alpin Servering sine produkter gjelder individuelle reservasjoner. Egne vilkår for grupper, dersom ikke annet er avtalt.
  2.2. Bordreservasjon holdes av til 15 minutter etter avtalt tid.
  2.3. Hovden Alpin Servering forbeholder seg retten til å nekte alkoholservering eller adgang, uten refundering av penger, dersom kunden er overstadig beruset, eller viser annen ikke akseptabel atferd. Det samme gjelder hvis kontroll av ID ikke oppfyller Hovden Alpin Servering sine krav på aldersgrense.

   

 2. Kundens forpliktelser
  3.1. Kunden plikter å følge ordensregler, aldersgrenser, anvisninger og bestemmelser som gjelder for serveringsstedet.
  4.1. Hovden Alpin Servering fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Alpin Servering som distributør.

   

 3. Bestilling
  4.1. Før endelig bestilling, skal kunden lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Kunden er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
  4.2. Ved bestilling online mottas bekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.
  4.3. Vennligst kontroller at bekreftelsen du mottar er i henhold til din bestilling.
  4.4. Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Kunden har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislyktes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med oss.
4.5. Hovden Alpin Servering er ansvarlig for at kundens kontaktopplysninger ikke blir misbrukt eller gjort kjent for en tredjepart.
4.6. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette. 

 1. Priser og betaling
  5.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
  5.2. Hovden Alpin Resort forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som er utenfor bedriftens kontroll. Som for eksempel økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter.
  5.3. Kunden kan betale trygt og enkelt med kort på stedet eller på våre nettsider. Faktura kun ved avtale.

   

 2. Avbestilling og endringer
  6.1. Avbestillinger og eventuelle endringer skal skje skriftlig på e-post eller avbestilles online.
  6.2. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.
  6.3. Kunden er selv ansvarlig for å tegne relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise-,­ fritid og ansvarsforsikring.
  6.4. Reserverte bord i våre restauranter for 8 personer eller flere kan avbestilles kostnadsfritt inntil 49 timer før besøket. Ved avbestilling etter 48 timer før, belastes kunden for middagen.
  6.5. Se kapittel: Konsert og event (6.6.) for betingelser for store middager som for eksempel Nyttårsaften, Hovden Tour og Winemakers Dinner.

  6.6. Konsert og event
  6.6.1. Om avbestilling finner sted 30 dager før arrangementets dato, betaler Hovden Alpin Servering tilbake innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr på 100,- . Tilbakebetaling gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opptil 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.
  6.6.2. Eventene inkluderer middagsservering på for eksempel Nyttårsaften, Hovden Tour og Winemakers Dinner.
  6.6.3 Avbestillinger gjort 30 dager eller mindre i forveien refunderes ikke.

   

 3. Angrerett
  7.1. Ved kjøp av pakker og kampanjer som inneholder tidfestede arrangementer på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr. Angrerettloven kapittel §22 bokstav m).

   

 4. Klager på stedet
  8.1 Ved klager som gjelder Hovden Alpin Servering tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp feil.
  8.2 Feil som blir innberettet etter besøk, blir ikke kompensert økonomisk.

   

 5. Force Majeure
  9.1. Hovden Alpin Servering kan avlyse eller avbryte en avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier, natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
  Ved force majeure er Hovden Alpin Servering forpliktet til snarest å underrette kunden. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
  9.2. Hovden Alpin Servering står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi tar forbehold for feilprising, feilbeskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.