Sikkerhet

Din sikkerhet som gjest hos oss, er vår høyeste prioritet!

Trygt anlegg

Vi jobber aktivt med å drive et anlegg som er i toppklassen på sikkerhet.
Det innebærer blant annet at vi har påbud om bruk av hjelm i hele anlegget, uansett alder eller ferdighetsnivå.
Som gjest skal du være sikker på at vi følger de retningslinjene som er satt for vårt arbeid og vår bransje.

Våre regler og rutiner:

Hver dag har vi skipatrulje og driftspersonell i anlegget som sjekker samtlige løyper, heiser og trekk.
Det er ingen gjester som slippes på stolheisen før både drift og skipatruljen har gitt klarsignal for dette.
Anlegget har faste rutiner ved eksempelvis dårlig sikt, bortkomne gjester, skadehåndtering, snøras etc.

 • Det er påbudt med hjelm hos oss (ingen unntak).
 • Barn må være 10 år OG over 140 cm høy for å ta stolheisen alene.
 • Ved uvøren oppførsel som kan sette andre i fare, står vårt personell med myndighet til å bortvise gjester fra anlegget.
Hjelmpåbud

Hos oss er det hjelmpåbud for absolutt alle!

Hovden Alpinsenter var blant de første anleggene i landet til å innføre hjelmpåbud, noe vi med stolthet viderefører til kommende sesonger. Bruk av hjelm bidrar til å redusere risikoen for alvorlige og livstruende skader når uhellet først er ute.

Leie av hjelm: Du kan leie hjelm hos Hovden Aktiv. Barn opp til 6 år leier hjelm gratis hos oss, men må likevel inn og registrere seg.

Velkommen til en skadefri sesong!

Ditt ansvar som gjest

Ditt ansvar som gjest:

Når du besøker oss, spiller du en viktig rolle i vårt sikkerhetsarbeid. Det er avgjørende at du møter forberedt til ditt besøk i vårt anlegg.
Her følger en oppsummering av de viktigste reglene du må vite om før du går i bakken:

Du må følge alpinvettreglene i vårt anlegg. Du må bruke hjelm hos oss. Du er selv ansvarlig for å kle deg etter vær og vind Du skal ikke vise deg beruset eller ta med alkohol inn i vårt anlegg Ved brudd på våre merkinger og retningslinjer, vil du kunne bli bortvist fra anlegget. Som foresatte er du ansvarlig for at dine barn overholder reglene i anlegget.

Regler for bruk av stolheis

Regler for bruk av stolheis

Turen til toppen tar i utgangspunktet ca. 8 minutter. På vinterstid er det forbudt å frakte gjester i retur på heis.
Dette er for å kunne overholde tidsfristen for evakuering ved en eventuell driftsstans.
Spør deg selv – Ved et lengre opphold, er du tilstrekkelig kledd?

Barn under 10 år, må reise i følge med en voksen. Snowboard skal til enhver tid være festet til 1 fot i heisen (uansett alder). Du kommer ikke på heisen uten hjelm. Du kommer ikke på heisen til fots (vinterstid) eller med akebrett. Kast ikke gjenstander/søppel fra heisen (Søppelkasse i bunn og på toppen). Ved vindkast over 18 m/s, vil heisen bli kjørt tom for folk og stenges inntil forholdene bedrer seg.

 

 

Ved stans av stolheis:

Bli alltid sittende i stolen ved driftstans. Heisen blir alltid kjørt tom for folk, før den stenger. Heisen er i tillegg til elektrisk motor, utstyrt med dieselmotor ved en eventuelt strømstans. Det hyppigste årsakene til stans i et alpinanlegg er brukerfeil. Sørg for å ha fullt fokus frem til du har kommer deg på/av heisen. Heisen kan også bli stengt ved dårlig sikt (tåke, tett snøvær etc). Ved en uforutsett, lengre driftsstans vil det bli gitt informasjon via høytaleranlegget. Tekniske feil kan føre til lenger driftsstans og redning vil iverksettes ved behov.

 

Hvem kan ta heisen?

Gjester som har heiskort og alpinski, sitski eller snowboard på seg. Barn over 10 år og som er over 140 cm kan ta heisen alene. Barn under 10 år eller under 140 cm, må ta heisen i følge med voksen. Når langrennsløypene er åpne, er det tillatt med hund i heis, samt langrennski. Mot slutten av sesongen vil det bli forbudt med både hund og lagrennski i vår stolheis av hensyn til reinsdyr.

 • Det er maks 4 gjester per stol.
 • Gå helt frem til kanten før du setter deg på stolen ( stolen skal ikke belastes i sving).
 • Ta ned sikkerhetsbøylen så snart du forlater plattformen.
 • Unngå å håndtere gjenstander som kan falle ned fra heisen (kan treffe andre gjester).
 • Heisen er betjent med toppvakt, som ser til at avstigning foregår på en sikker måte.
 • Ved innkjøringen til heishuset på toppen, tar du opp sikkerhetsbøylen og hever skituppene.
 • Sett beina i bakken og skli rolig ut av heishuset og vekk fra avstigningen.

 

Slik går du på/av:

Gå gjennom gaten og still deg sammen med de du vil sitte med.

 

De 10 Alpinvettreglene

Alpine skivettregler:

Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.

 

Overtredelse av de alpine skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

 • Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
 • Den som kommer bakfra , har ansvaret for å unngå kollisjon.
 • Den som kjører inn i eller krysser en bakke , må påse at dette skjer uten fare.
 • Det samme gjelder etter stans.
 • Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder.
 • En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene på bakken.
 • Skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
 • Følg skilting, merking og anvisninger.
 • Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.
 • Alkohol og skiløping passer ikke sammen!

 

Sikksakk-kjøring

Sikksakk-kjøring

Sikksakk-kjøring i våre trekk blir ansett som et grovt regelbrudd.

Hvorfor er dette alvorlig?

Tauet/stålvaieren på trekket kan spore av og treffe samtlige gjester i trekket Kroken kan danne et enormt spenn i sitt eget tau og potensielt kaste deg ukontrollert til værs

 

Konsekvenser av handling:

Ditt heiskort kan bli beslaglagt uten refusjon. Ved gjentakende hendelse, kan du utestenges fra anlegget.

 • Du hindrer trygg utrykning for skipatrulje og driftspersonell
 • Du øker risikoen for kollisjon med mast, trær eller snøscooter i utrykning

 

Kite, Paragliding og annen luftferdsel

Regler for luftferdsel

Har du tenkt deg ut på tur med kite, paralgider eller annet utstyr til luftferdsel? Da må du avklare dette med oss før du tar turen ut. Ferdsel i og over vårt anlegg skal avklares med driftsansvarlig før ankomst.

Det er forbudt å krysse over eller under heis/trekk. Sikker landingsplass utenfor vårt løypenett skal defineres og avtales med vår driftsleder på forhånd. Landing i løyper eller gjestearealer er strengt forbudt. Det er påkrevd at driftsleder kontaktes på forhånd for avtale.