Fiske
Fiske
Fiske
Fiske
Fiske

Fiske

Elven Otra, en av Sør-Norges lengste elver, starter like nord for Hovden! Den er hjemsted for en betydelig mengde ørret.

Beskrivelse

Det gjelder også for fjellvannene rundt Hovden. Hvis du vil fiske i tillatte områder, kan du kjøpe fiskekort.

De ulike fiskeområdene
1. Otra: Kortet gjelder fra demningen sør for Hartevatn ved Hovden og fram til Kilefjorden i Evje. Enkelte områder på strekningen gjelder ikke fiskekortet. Disse områdene er merket med egne oppslag. Kort selges på Hovden turistkontor.

2. Hartevatn: Kortet gjelder i vannet til demning i sørenden av Hartevatn og inn til kanalen mot Breivevatnet. Nordover i elva Otra gjelder kortet fram til demning ved Lislevatn. Kort selges på www.inatur.no.

3. Lislevatn: Kortet gjelder i hele vannet. Kort selges på www.inatur.no.

4. Veringsdalen: Kortet gjelder for Øvre- og Nedre Veringsvatn, Fisketjønn, Tormodstjønn og i Store Førsvatn, på nordsiden fra midt i utløpet til det lange neset. Kort selges på www.inatur.no.

5. Myrkvævområdet: (ved Sloaros). Kortet gjelder i Fisketjønn, Den Lange Tjønni, Sloarosvatnet, Langevatn, Øydeskyvatn og Gravevatn. Kortet gjelder også for deler av Einarshyttvatn og Kaldsvatn som ligger innenfor Aust Agder fylke, samt østre del av Skyvatn. Kort selges på www.inatur.no.

6. Mjåvatn: Samme kort som Myrkvævområdet. Kort selges på www.inatur.no.

Under 16 år?
Selges fiskekort for området, har barn under 16 år krav på gratis kort. Selges det ikke fiskekort, kan barn fiske uten kort. Fiskeretten gjelder uavhengig av barnets nasjonalitet og bosted. Dog er dette begrenset til å gjelde i perioden 1. januar til 31. august.

Tillatt fiskeredskap
I Otra og de forskjellige vannene rundt Hovden er det tillatt å fiske med mark, flue og sluk. Kun unntaksvis er det tillatt å fiske med garn. Det er ikke tillatt å fiske med levende fisk som agn. Utsetting eller flytting av fisk fra et vann til et annet er også forbudt.