16 Chaleter på toppen av Lodgen

Utbygger tilbyr:

  • Inntil 32 eksklusive leiligheter med BRA på 150 kvm pluss garasje
  • Generasjonshytter – kjøper bestemmer størrelsen på de 2 ulike enhetene
  • Enkelt hytter tegnet etter kjøpers ønske i samme stil som resten av området
  • Kjøp av kun tomt for selvbyggere – må bygge i samme still
  • Kjøp av ferdig bygg utvendig, hvor kjøper står for innvendig bygging selv.
  • Tomtene er godkjent for inntil to enheter med BRA på til sammen 300 kvm.

6 tomter solgt, resten vil legges ut for salg til høsten.
Vi starter gravingen til sommeren og tomtene vil være byggeklare høsten 2025.

Tomteprisen for en tomt på ca 1 mål er på kr 7 mill. For de som vil bygge selv. Tomtene kan bebygges med to leiligheter på 150 kvm hver.

Prisen for leilighetene på 150 kvm plussgarasje vil være fra kr 10 mill.