16 Chaleter på toppen av Lodgen

Utbygger tilbyr:

  • Inntil 32 eksklusive leiligheter med BRA på 150 kvm pluss garasje
  • Generasjonshytter – kjøper bestemmer størrelsen på de 2 ulike enhetene
  • Enkelt hytter tegnet etter kjøpers ønske i samme stil som resten av området
  • Kjøp av kun tomt for selvbyggere – må bygge i samme still
  • Kjøp av ferdig bygg utvendig, hvor kjøper står for innvendig bygging selv.
  • Tomtene er godkjent for inntil to enheter med BRA på til sammen 300 kvm.

6 tomter solgt, resten vil legges ut for salg til høsten.
Vi starter gravingen til sommeren og tomtene vil være byggeklare høsten 2025.

Tomteprisen for en tomt på ca 1 mål er på kr 7 mill. For de som vil bygge selv. Tomtene kan bebygges med to leiligheter på 150 kvm hver.

Prisen for leilighetene på 150 kvm plussgarasje vil være fra kr 10 mill.

 

Interesseliste Lodgen

Ja, jeg ønsker å stå på liste for mer informasjon om tomter/hytte ved Lodgen

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Jeg er interresert i mer informasjon om følgende: