Meld inn informasjon til hytteperm

Meld inn informasjon til hytteperm

Hyttepermen er grunnen for jobben som vår personal gjør på din hytta. Siden vi har over 40 unike hytter og i byttedagene er flere personer som jobber med hyttesjekker så er det umulig for oss å huske akkurat dine unike ønskemål. Alle spesielle instrukser som rør såvel varme, varmeslingor, vann, el, hemelektronik etc som du ønsker at gjesten og/eller hytteformidlingens personell skall sjekke eller gjøre må stå i hyttebokenog fylles i i dette skjema. Hvis det ikke finnes noen instruks vill vår ansatte følge de standardrutiner som er blitt satt opp. Detta kan innebere differenser mot dine ønsker, se derfor til at du har en tydelig instruks i hytteboken, med kopi till oss.

  • Her melder du inn spesifike instrukser for din hytte, du kan også laste opp en fil.
  • Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 128 MB.