Bookingvilkår for Hovden Alpin Overnatting

Følgende bookingvilkår gjelder ved bestilling av overnatting.

2020.11.12

Innhold

  1. Produkter ved Hovden Alpin Resort Overnatting
  2. Generell informasjon
  3. Kundens ansvar 
  4. Bestilling 
  5. Priser og betaling
  6. Avbestilling / Avbrudd
  7. Avbestillingsforsikring 
  8. Endring av overnattingsenhet 
  9. Klager på stedet
  10. Force Majeure 

1. Produkter ved Hovden Alpin Resort Overnatting
1.2 Hovdehytta
1.2.1 Overnatting leiligheter

1.3 Hovden Hytteformidling
1.3.1 Overnatting leiligheter og hytter

2. Generell informasjon
2.1. Kunden må være fylt 23 år for leie av boenhet på Hovden Hytteformidling.  Kunden må være fylt 20 år for leie av boenhet på Hovdehytta. Gyldig legitimasjon kan bli krevd fremvist ved ankomst. Avvikende aldersbestemmelser kan gjelde i visse perioder og for visse boenheter.
2.2 Vær oppmerksom på at alle nevnte vilkår for bestilling av Hovden Alpin Resort sine produkter gjelder individuelle reservasjoner. Egne vilkår for grupper dersom ikke annet er avtalt.
2.3. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat. Avfall plasseres i avfallsbod/container/søppelkasser plassert i hyttefeltene.
2.4. Oppholdet er basert på selvhushold. Kunden må ha med seg sengetøy og håndklær, eventuelt bestille mot et tillegg. Det er ikke tillatt å sove i senger uten sengetøy eller med sovepose.
2.5. Utleieenheten må forlates rengjort og i samme stand som ved ankomst.
2.6. Hvis sluttrengjøring ved avreise ikke er tilfredsstillende ettersendes faktura for vask. 

2.7. Innsjekk og utsjekk
2.7.1 Innsjekk er fra klokken 16.00 på ankomstdagen, såfremt ikke annet er avtalt.
2.7.2 Utsjekk er klokken 11.00 på avreisedagen, såfremt ikke annet er avtalt.
2.7.3 Dersom ankomst tidspunktet er senere enn klokken 20.00 ber vi om å bli informert om dette på telefon eller e-­post.

3. Kundens ansvar
3.1. Kunden plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.
3.2. Kunden er ansvarlig for eventuell skade som ikke skyldes normal slitasje. Ved forsikringsskade belastes egenandel kunden.
3.3. Kunden plikter å følge retningslinjer fra overnattingsstedet, som bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild m.m. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumsgebyr på kr 1500­.
3.4. Sluttrengjøring kan bestilles senest ved ankomst og koster mellom kr 950,- til 2000,- avhengig av utleieenhetenes størrelse. Bestilling av rengjøring som kommer inn etter ankomst kan ikke garanteres, men vil tas imot hvis kapasitet finnes.
3.5. Hovden Alpin Resort fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt
gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Alpin Resort som distributør.

4. Bestilling
4.1. Før endelig bestilling, skal kunden lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Kunden er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
4.2. Ved bestilling online mottas bekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.
4.3.. Vennligst kontroller at bekreftelsen er i henhold til din bestilling.
4.4. Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Kunden har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med oss. 
4.5. Hovden Alpin Resort fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt
gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Alpin Resort som distributør.
4.6. Hovden Alpin Resort er ansvarlig for at kundens kontaktopplysninger ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.
4.7. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette. 

5. Priser og betaling

5.1. Priser

5.1.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
5.1.2. Hovden Alpin Resort forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor bedriftens sin kontroll.

5.2. Betaling
5.2.1. Ved bestilling  kan beløpet enten betales i sin helhet, eller med delbetaling, dersom ikke annet er avtalt.
5.2.2. Ved betaling med faktura kommer det et faktureringsgebyr på 100,- NOK.
5.2.3. Betalingen må være gjort på forfallsdato. Ikke fullt betalte bestillinger kan kanselleres etter forfallsdato av Hovden Alpinsenter.
5.2.4. Ved bestilling hos eksterne leverandører som for eksempel booking.com, expedia eller Hotels.com gjelder betalingsvilkår som blir opplyst om på de sin nettside. 

6. Avbestilling / Avbrudd
6.1. Avbestilling skal skje skriftlig på e-post direkte på post@hovdenalpinsenter.no eller avbestilles online.
6.2. Dersom kunden ikke møter opp eller avbryter oppholdet vil bookingen betales i sin helhet.
6.3. Kunden er selv ansvarlig for å tegne av relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise,­ fritid og ansvarsforsikring.
6.4. Ved bestilling hos eksterne leverandører som for eksempel booking.com, Expedia eller Hotels.com gjelder avbestillingsvilkår som blir opplyst om på de sin nettside.
6.5. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.

6.6. Hovden Hytteformidling
6.6.1. Dersom avbestilling finner sted 20 dager eller før første ankomstdag, betaler Hovden Alpin Resort tilbake innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr på 20% av bookingen. Tilbakebetalingen gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opptil 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.
6.6.2. Hvis tidspunkt for bestilling er innenfor 19 dager før ankomst regnes reservasjonen som bindende og kan ikke kanselleres uten at avbestillingsgebyr på 100% av hele totalbeløpet blir gjeldende. Såfremt ikke kunden kjøpt avbestillingsforsikring og oppfyller de øvrige kravene for dette. Se Avbestillingsforsikring (kapittel 7.).

6.7. Hovdehytta
6.7.1. Dersom avbestilling finner sted 14 dager eller før første ankomstdag kan booking kanselleres gebyrfritt, og innbetalt beløp betales tilbake.
Tilbakebetalingen gjøres fortløpende, men det kan i visse perioder ta opptil 30 dager for oss å behandle din tilbakebetaling.
6.7.2. Hvis tidspunkt for bestilling er innenfor 13 dager før ankomst regnes reservasjonen som bindende og kan ikke kanselleres uten at avbestillingsgebyr på 100% av hele totalbeløpet blir gjeldende. 

7. Avbestillingsforsikring
7.1. Avbestillingsforsikring kjøpes sammen med bestillingen på www.hovdenalpinsenter.no. Avbestillingsforsikring kan ikke kjøpes separat eller i ettertid. Vær oppmerksom på at avbestillingsforsikring kun kan kjøpes i samband med booking gjennom Hovden Hytteformidling.
7.2. Avbestillingsforsikring gir kunden mulighet, i visse situasjoner (se kapittel 7.3.), til å avbestille fram til og med dagen før avtalt ankomst. Kostnaden for selve avbestillingsforsikringen betales ikke tilbake.
7.3. Avbestillingsforsikring gjelder i følgende situasjoner, som ikke kan være kjent før bestilling:

– Dødsfall, sykdom eller alvorlig ulykke som rammer kunde, kundens ektefelle, partner, nærmeste familie eller medreisende.
– Innkallelse til militæret eller lignende.
– Det skjer en alvorlig hendelse utenfor kundens kontroll, som kunden ikke kunne forutse ved bestilling og som medfører at det ikke er rimelig av oss å kreve at kunden beholder reservasjonen.

Kunden må kunne dokumentere grunner med en erklæring fra f.eks. lege, myndighetene eller forsikringsselskapet. Bare en kvittering fra et legebesøk er ikke nok som dokumentasjon. Erklæringen bør sendes til oss så snart som mulig, helst innenfor en uke fra avbestillingsdagen. Erklæringen sendes til post@hovdenalpinsenter.no

8. Endring av overnattingsenhet
8.1. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedet sin kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte kunden til et likeverdig bosted. Der det er mulig, skal kunden informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke kunden rett til å unnlate betaling for oppholdet.

9. Klager på stedet
9.1 Ved klager som gjelder Hovden Alpin Resort sine tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp i feilen.
9.2 Feil som blir innberettet etter besøk, blir ikke kompensert økonomisk.

10. Force Majeure
10.1. Hovden Alpin Resort kan avlyse eller avbryte et opphold/avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier, natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
Ved force majeure er Hovden Alpin Resort forpliktet til snarest å underrette kunden. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
10.2. Hovden Alpin Resort og deres underleverandører står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter, eller annet som er utenfor selskapets kontroll.