Bookingvilkår for Hovden Aktiv

Følgende bookingvilkår gjelder for skiskole, personlig trener, aktiviteter, skiutleie og sykkelutleie

2020.11.12

Innhold

 1. Produkter ved Hovden Aktiv
 2. Generell informasjon
 3. Kundens ansvar
 4. Gruppetime skiskole
 5. Egenerklæring
 6. Utstyrsforsikring for skileie
 7. Bestilling
 8. Priser og betaling
 9. Avbestilling / Avbrudd
 10. Angrerett
 11. Klager på stedet
 12. Force Majeure

1. Produkter ved Hovden Aktiv
1.1 Skiskole, personlig trener og aktiviteter
1.2. Skiutleie, sykkelutleie

2. Generell informasjon
2.1. Var oppmerksom på at alle nevnte vilkår for bestilling av Hovden Aktiv sine produkter gjelder individuelle reservasjoner. Egne vilkår for grupper dersom ikke annet er avtalt.
2.2. Kunden må være fylt 18 år for kjøp av skiskole, aktiviteter, skiutleie og sykkelutleie.
2.3. Ved leie av ski online kan kunden gå foran i køen for å hente leid utstyr på Hovden Alpinsenter.
2.4. Oppmøtet for online bestilling av skiskole/personlig trener er ved skiskole skiltet i bunn området utenfor Sport1/Hovden Aktiv, dersom ikke annet er avtalt.

3. Kundens ansvar
3.1. Hovden Aktiv fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt
gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Aktiv som distributør.
3.2. Kunden må kunne fremvise legitimasjon ved behov.
3.3. Kunden er selv ansvarlig for tegning av relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring samt reise og ansvarsforsikring.

3.4. Skiskole og aktiviteter
3.4.1. Ved bestilling av ski skoletime online er det kundens eget ansvar å velge skiskole time som passer til eget skiferdighet. Dersom du er usikker, vennligst ta kontakt med oss før bestilling.
3.4.2. Dersom kunden skulle bli forsinket til å møte opp ved avtalt tid, er det kundens ansvar til å melde ifra fortløpende med å ringe Hovden Aktiv. Timen blir automatisk kansellert, uten refusjon, dersom kunden er mer enn 15 minutter forsinket.
3.4.3 Det er kundens eget ansvar å møte opp med riktig utstyr og heiskort, samtidig å informere Hovden Aktiv ved eventuelle spesielle behov.
3.4.4. Til foreldre: Det er viktig at dere informere oss på forhånd om barn som har spesielle behov ved bestilling av skiskole og PT time. Sørg også for at barna kommer med energi, mat i magen, samt vært på toalettet slik at de får mest mulig ut av sin time. Vi vil etter første time komme med en anbefaling i forhold til hvilken gruppe ditt barn passer best inn i. Husk at vi har påbud om hjelm i Hovden Alpinsenter. Vi anbefaler også bruk av ryggskinne. 

3.5. Utleie
3.5.1 Utstyret skal kun bli benyttet i åpne/preparerte løyper. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres kunden ved bruk av leieutstyr.
3.5.2. Kunden er selv økonomisk ansvarlig for utstyret i leieperiode. Tyveri dekkes ikke av utstyr forsikring. 

4. Gruppetime skiskole
4.1. Gruppetimer avholdes normalt sett hvis det er 3 eller flere deltaker. Hovden Aktiv forbeholder seg retten til å kansellere gruppetimene ved færre enn tre deltakere.
4.2. Møtested for gruppetimer er ved møteplassen ved Hovden Aktiv minimum 5 minutter før leksjonen starter eller etter avtale med skiinstruktør. 

5. Egenerklæring
5.1. Noen aktiviteter krever at kunden godkjenner en egenerklæring. Denne informasjon blir opplyst om ved booking og må godkjennes før du kan bestille aktiviteten. 

6. Utstyrsforsikring for skileie
6.1. Kunden kan kjøpe utstyrsforsikring ved leie av skiutstyr til NOK 40,-
6.2. Forsikringen dekker kun skade som har blitt påført gjennom vanlig bruk. Tyveri dekkes ikke av utstyrsforsikring.  

7. Bestilling
7.1. Skiskole, personlig trener og aktiviteter bestilles på forhånd på våre nettsider eller direkte på e-post: post@hovdenaktiv.no.
7.2. Før endelig bestilling, skal kunden lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Kunden er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
7.3. Ved bestilling online mottas bekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.
7.4. Vennligst kontroller at bekreftelsen du mottar er i henhold til din bestilling.
7.5. Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Kunden har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med oss.
7.6. Hovden Aktiv er ansvarlig for at kundens kontaktopplysninger ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.
7.7. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette. 

8. Priser og betaling
8.1.. Etter korrekt gjennomført online betaling skal kunden få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved kjøpet og kan medbringes til skianlegget.
8.2. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
8.3. Hovden Aktiv forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor bedriftens sin kontroll.
8.4. Kunden kan betale trygt og enkelt med kort på stedet eller på våre nettsider. Faktura kun ved avtale.

9. Avbestilling / Avbrudd
9.1. Avbestilling skal skje skriftlig på e-post direkte på post@hovdenaktiv.no eller avbestilles online.
9.2. Ved avbrudd grunnet personskade eller sykdom blir leiebeløpet for gjenstående dager tilbakebetalt kun ved oppvisning av legeerklæring eller skademelding fra skipatruljen på Hovden Alpinsenter. Ingen refusjon ved avbrudd/skade på en påbegynt dagsleie.
9.3. Skiskole, personlig trener og aktiviteter kan avbestilles gebyrfritt 7 dager før avtalt tidspunkt,  minus avbestillingsgebyr på 20% av det totale leiebeløpet. Det blir ingen refusjon ved avbestilling med mindre en 7 dager før bestilt time.
9.4. Ski- oig sykkelutleie kan avbestilles gebyrfritt 24 timer før avtalt tidspunkt,  minus avbestillingsgebyr på 20% av det totale leiebeløpet. Det blir ingen refusjon ved avbestilling med mindre en 24 timer før bestilt time.
9.5. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.
9.6. Skiskole og PT time blir ikke avlyst ved dårlig vær eller ved driftstans av heis/trekk. Så lenge andre muligheter gjør at timen kan fullføres. Ingen refusjon ved kansellering grunnet dårlig vær.
9.7. Kunden er selv ansvarlig for å tegne av relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise,­ fritid og ansvarsforsikring.

10. Angrerett
10.1. Ved kjøp av skiskole, ski- og sykkel utleie, pakker og kampanjer som inneholder dato festede heiskort eller dato festede arrangement på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel §22 bokstav m).

11. Klager på stedet
11.1 Ved klager som gjelder Hovden Aktiv sine tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp i feilen.
11.2 Feil som blir innberettet etter besøk, blir ikke kompensert økonomisk.

12. Force Majeure
12.1. Hovden Aktiv kan avlyse eller avbryte en avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier,  natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
Ved force majeure er Hovden Aktiv forpliktet til å snarest underrette kunden. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
12.2. Hovden Aktiv står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, feilbeskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.