Heisen

Under ser dere beskrevet de reglene som gjelder for heisen. Vi gjør også oppmerksom på at disse reglene vil være svært synlig i anlegget ved sesongstart, samt at de vil kunne endres i tråd med nasjonale endringer.

Mange lurer på om det blir redusert kapasitet på heisen i år. Et endelig svar på dette har vi ikke enda da vi jobber i samråd med kommuneoverlegen på dette.

Men vi oppfordrer dere som gjester til:

  • Ta heisen med dine egne
  • Anbefales å holde avstand til andre man ikke kommer i følge med både i heis og anlegg generelt
  • Holde en god flyt, og ikke oppholde seg / stoppe i bunnområder. Vi har smittevernsvakter som passer på at flyten opprettholdes i anlegget.
  • Test ut ulike deler av anlegget. Prøv ulike løyper, heis og trekk i anlegget.

Hva gjør vi for å hjelpe dere?

  • Kontaktreduserende tiltak
  • Ikke fylle heisene aktivt
  • Henviser gjester til ulike deler av anlegget, for å unngå kødannelser i anlegget.