Fra vinter til helårsdestinasjon

Økt satsing på helårsaktiviteter, samt opprusting og utvidelse av overnattingstilbudet, er fremtiden for å sikre ett bærekraftig samfunn med lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i Bykle kommune, uttaler Ann Torill Briksdal, konsernsjef i Hovden Alpin Resort AS. Sammen med arbeidende styreleder Roger Hagel Sørli leder hun arbeidet med drift og utvikling av konsernet og de planlagte overnattingsresortene og sommerparken.

Sikring og utvidelse av vinterproduktet

Konsernet står nå foran en stor satsing med nytt skitrekk og tre nye bakker i vest, utvidelse av snøkanonanlegget og en totalrenovering av 4 seteren på Nos siden. Dette skal være med å bidra til enn tidligere oppstart av vintersesongen, samt sikre snø i snøfattige sesonger. De nye bakkene i vest knytter også Nos siden bedre sammen med Breive og Hovdenut. I tillegg og øker det ski tilbudet med nye flotte skibakker.

Sommerpark

På sommeren er man i gang med å bygge opp sommerpark med alt fra downhill-sykling, klatrepark, Norges lengste zipline, el-gokart, trampolinepark, minigolf, utkikksrampe på toppen av nos m.m. Ovennevnte prosjekter planlegges realisert de neste to årene. I tillegg reguleres det inn en ny restaurant på toppen av heisen som er planlagt ferdig 2025.

Ifølge Sørli er finansene på plass på første delen av satsingen, men den langsiktige delen realiseres parallelt ved et omfattende salg av fritidsleiligheter og hytter som er tilrettelagt for frivillig utleie igjennom konsernets overnattingsresorter rundt Hovdestøylen og på Hovden Alpinsenter, hvor det planlegges 800 nye utleiesenger.

Målsetningen er å øke besøket av turister og hyttefolket hele uka hele året, med påfølgende økning i helårsarbeidsplasser og omsetning i hele næringen i Setesdal. Sommerparken vil alene gi 20 nye helårsarbeidsplasser i vårt konsern, og vil helt sikker gi det dobbelte i ringvirkninger for hele næringen.