Skipatrulje

Ved ulykke:

Dersom du er vitne til en ulykke, eller ser noen som er skadet, skal du gjøre følgende:

 1. Sikre skadestedet for pasienten og førstehjelperne
 2. Finn en annen person i tillegg til å stå vakt og/eller sett skiene i kryss ovenfor skadestedet for å unngå påkjørsler.
 3. Kontakt skipatruljen ved å melde fra til nærmeste heis eller ring Hovden skipatrulje på tlf. +47 37 32 03 81
 4. Gi nøyaktig informasjon om skadetype og hvor pasienten ligger. Husk løypenummer/ farge. Oppgi ditt telefonnummer slik at Skipatruljen får tak i deg.

Utrykning:

Ved utrykning er det viktig at du som gjest spiller på lag med oss.
Det innebærer blant annet:

 • Bruk skistativene i bunnområdet så vi kommer oss frem med snøscooter.
 • Ikke kjør sikksakk i heisen, vi bruker trassen som utrykningsvei.
 • Avbryt kjøring og stå i ro til vi har passert dersom vi kommer tett på.
 • Trekk unna skadeområder når vi er kommer på plass

Vår skipatrulje:

Som skipatrulje hos Hovden Alpinsenter, sitter man med et bredt ansvarsområde.
Hver morgen utføres det sjekkrunder på samtlige heiser, trekk og nedfarter.
Du som gjest vil ikke bli sluppet inn i anlegget før den daglige vurderingen av sikkerhet er fullført og meldt inn som godkjent.

Dette gjør vi:

 • Gi faglig god førstehjelp, skånsom og sikker transport til skadede gjester.
 • Bistå ambulansepersonell, luftambulanse og politi der dette blir nødvendig.
 • Drive aktivt forebyggende sikkerhetsarbeid i alle preparerte nedfarter og oppfarter.
 • Gi god informasjon om sikkerhet til gjester og ansatte.
 • Sørge for riktig og tilstrekkelig skilting og merking av løyper.
 • Loggføring av kvalitet på alle løyper.

Husk at du har ansvar!

 • Meld fra ved ulykker
 • Enhver skiløper har ansvar for å unngå å påføre skader på seg selv, andre eller omgivelsene.
 • Det er ikke anleggseier alene som er ansvarlig for at personskader ikke forekommer i skianlegget.
 • Skiløperens ansvar reguleres bl.a. gjennom de 10 internasjonale skivettreglene for alpine skiløpere og snøbrettkjørere.
 • Følg anvisninger i anlegget og kravet til edruelighet. Reglene er utarbeidet av FIS.

Husk skivettregel nr. 10: HJELP TIL VED ULYKKER – Ved skader har enhver plikt til å hjelpe.
Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

 

Skredfare og off-pistekjøring

Skredfare i Hovden Alpinsenter

Så fort du beveger deg utenfor våre nypreparerte løyper, vil skred eller andre uforutsette hindringer kunne forekomme. Upreparerte nedfarter er utenfor skipatruljens ansvarsområde og ferdsel skjer fullt og helt på gjestens eget ansvar.

 • All off-piste kjøring innebærer uforutsette farer og hindringer. Det er til tider stor skredfare i områdene rundt anlegget og vi ber om at største forsiktighet utvises.
 • Lær deg de grunnleggende regler for kjøring utenfor preparerte områder.
 • Sett deg inn i dagens faregrad for skred før du beveger deg utenfor preparerte nedfarter.
 • Informasjon om skredfaren kan fås hos skipatruljen, men du er selv ansvarlig for å innhente tilstrekkelig info.
 • Se skilt for dagens faregrad ved bunn og topp av Hovden-expressen.

Les mer om snøskred på www.snoskred.no