Hovden MiniTour

Minitour 2022 på Hovden!

Hovden Tour inviterer til MiniTour 2022!

I år prøverHovden Tour igjen og arrangere Hovden Minitour.
Her følger et enkelt utdrag fra deres hjemmeside:

Dette er et barneskirenn som blir arrangert i sentrum av Hovden. Lørdag 26.februar er årets dato. I 2019 var det ca 230 barn som deltok på barneskirennet.
Her er selvsagt ingen startkontigent og alle barna får eget startnummer, bolle og medalje når en kommer i mål:)
I startområdet skilter vi områder for oppstilling for de ulike aldersklassene.I startområdet skilter vi områder for oppstilling for de ulike aldersklassene.

Påmelding og henting av startnummer hos Destinasjon Hovden (turistkontoret) i Hovdetun, Hovden sentrum.
Rennet er ei kort løype (ca 300 meter) som starter i lysløypa ved «Hovden Å» langs Otra, og mål er midt i sentrum.

Barna starter 2 og 2 og blir delt inn i følgende aldersklasser:
Rennet er et samarbeid mellom HovdenTour, Destinasjon Hovden og sentrumsbedriftene.

God stemning i sentrum denne dagen.