Bookingvilkår for grupper ved Hovden Alpin Resort

Følgende bookingvilkår gjelder for grupper som bestilt Hovden Alpin Resort sine produkter og tjenester.

2021.01.24

Innhold

1. Produkter ved Hovden Alpin Resort
2.
Generell informasjon
3.
Kundens ansvar
4.
Bestilling
5.
Priser
6.
Betaling
7.
Endringer
8. Buy Out
9.
Avbestillingsvilkår
10. Skade
11.
Forsikring
12.
Klager på stedet
13.
Force Majeure

________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Produkter ved Hovden Alpin Resort

1.1. Hovden Aktiv
1.1.1. Skiskole og personlig trener
1.1.2. Ski- og sykkelutleie
1.1.3. Aktiviteter

1.2. Hovden Alpin Overnatting
1.2.1. Hovden Hytteformidling
1.2.2. Hovdehytta
1.2.3. Hovdestøylen

1.3. Hovden Alpin servering
1.3.1. Offpiste
1.3.2. Hovden Alpin Lodge
1.3.3. Furumo
1.3.4. Skikroa

1.4. Hovden Alpinsenter
1.4.1. Heiskort

2. Generell informasjon
2.1. Kunden må være fylt 18 år for kjøp av heiskort, skiskole, aktiviteter og events.
2.2. Kunden må være fylt 23 år for leie av boenhet på Hovden Hytteformidling.  Kunden må være fylt 20 år for leie av boenhet på Hovdehytta og Hovdestøylen. Gyldig legitimasjon kan bli krevd fremvist ved ankomst. Avvikende aldersbestemmelser kan gjelde i visse perioder og for visse boenheter.
2.3. For organiserte grupper og reisefølger med leder kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale.
2.4. Innsjekk på overnattingsstedene er fra klokken 16.00 på ankomstdagen, utsjekk er klokken 11.00 på avreisedagen. Dersom ikke annet er avtalt. Ved ankomst senere enn klokken 20.00 ber vi om å bli informert om dette på telefon eller e-post.
2.5. Angrerett gjelder ikke på overnatting, heiskort, skiskole og skileie.konsert, event, aktiviteter
2.5. Ved bestilling av mat i en av våre restauranter holdes bord av til 15 minutter etter avtalt tid.

3. Kundens ansvar
3.1. Kunden plikter å følge ordensregler, skivett-regler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise og boenhet.
3.2. Hovden Alpin Resort fraskriver seg ansvar for feil kunden gjør fordi de ikke har fulgt
gjeldende retningslinjer. Retningslinjene beskytter deg som gjest og Hovden Alpin Resort som distributør.

4. Bestilling
4.1. Alle bestillinger, endringer og avbestillinger skal skje skriftlig.
4.2. For å sikre kvaliteten på arrangement, må bestillingen være skriftlig bekreftet fra vår side – før informasjon kan sendes ut til øvrige deltakere.
4.3. Ved gruppebestilling skal navneliste, program, betalingsinformasjon, kontaktinformasjon på leder av gruppen, eventuelle allergier og spesielle behov sendes til arrangøren senest 2 uker før arrangementet starter.
4.4. Kunden vil motta bekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.
4.5. Vennligst kontroller at bekreftelsen du mottar er i henhold til din bestilling.
4.7. Hovden Alpin Resort er ansvarlig for at kontaktopplysninger til kunden ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.
4.8. Nyhetsbrev og reisetips vil kun bli sendt til kunder som samtykker i dette.

5. Priser
5.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter.
5.2. Hovden Alpin Resort forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor bedriftens sin kontroll.

6. Betaling
6.1. Ved bestilling kan beløpet enten forhånd betales i sin helhet, eller med delbetaling. Dersom ikke annet er avtalt mellom partene.
6.2. Ved betaling med faktura kommer det et faktureringsgebyr på 100 NOK. Ved betaling med kort vil der ikke forekomme faktureringsgebyr. Faktura kun ved avtale.
6.3. Kunden er ansvarlig for deltaker regninger (bar, minibar, restaurant o.l.) som ikke blir betalt.

7. Endringer
7.1. En økning av antall rom eller deltagere må være avtalt med og bekreftet av Hovden Alpin Resort minimum en uke i forkant av arrangementet. 
7.2. Se kapittel 9.5 for betingelser ved reduksjon.

8. Buy out
8.1 Ved booking av 80% eller mer av Hovden Alpin Resort sin kapasitet, forbeholder Hovden Alpin Resort seg retten til at hele lokalet eller overnattingsstedet må kjøpes ut.

9. Avbestillingsvilkår
9.1. Avbestilling skal skje skriftlig på e-post direkte på post@hovdenalpinsenter.no
9.2. Serviceavgifter, porto, fakturagebyr og frivillige tilvalg (forsikring, billetter m.m.), refunderes ikke.
9.3. Ved ikke-fremmøte (No-show) – belastes 100 %.
9.4. Avbestillingsbetingelser

Avbestillingsbetingelser for grupper Betaling
Mer enn 60 dager for bestilt arrangement Ingen vederlag
Avbestilling mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato 50% av totalsum
Avbestilling mellom 30 og 14 dager før arrangementets dato 80 % av totalsum
Kortere enn 14 dager før arrangementets dato 100 % av totalsum


9.5. Betingelser for reduksjon av antall

Betingelser for reduksjon av antall Betaling
Mer enn 60 dager for bestilt arrangement Ingen vederlag
Avbestilling mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato 50% av avbestilt totalsum
Avbestilling mellom 30 og 14 dager før arrangementets dato 80 % av avbestilt totalsum
Kortere enn 14 dager før arrangementets dato 100 % av avbestilt totalsum

10. Skade
10.1. Kunden står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på rom, inventar eller annet utstyr, forårsaket av gjesten.

11. Forsikring
11.1. Kunden er selv ansvarlig for å tegne av relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise,­ fritid og ansvarsforsikring.
11.2. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne en avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap som blant annet dekker avbestilling grunnet sykdom. I tillegg anbefaler vi alle våre kunder å ha gyldig reiseforsikring.

12. Klager på stedet
12.1 Ved klager som gjelder Hovden Alpin Resort sine tjenester og produkter, ta snarest kontakt med personalet, slik at det gis mulighet å rette opp i feilen.
12.2 Feil som blir innberettet etter besøk, blir ikke kompensert økonomisk.

13. Force Majeure
13.1. Hovden Alpin Resort kan avlyse eller avbryte et opphold/avtale på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, pandemier, natur- og forurensing katastrofer eller lignende hendelser.
Ved force majeure er Hovden Alpin Resort forpliktet til å snarest underrette kunden. Kunden vil i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
13.2. Hovden Alpin Resort står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, feilbeskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.
13.3. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedet sin kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte kunden til et likeverdig bosted. Der det er mulig å formidle på forhånd informere kunde om slike endringer. Slike endringer gir ikke kunden rett til å unnlate betaling for oppholdet.