Sikkerhetsinformasjon

ALPINE SKIVETTREGLER

*Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
*Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
*Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
*Den som kommer bakfra , har ansvaret for å unngå kollisjon.
*Den som kjører inn i eller krysser en bakke , må påse at dette skjer uten fare.
*Det samme gjelder etter stans.
*Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder.
*En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene på bakken.
*Skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
*Følg skilting, merking og anvisninger.
*Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.
*Alkohol og skiløping passer ikke sammen!

Overtredelse av de alpine skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

REGLER FOR BRUK AV STOLHEIS

Turen til toppen tar ca. 8 minutter. Hvis det skulle bli noen kortere/lengre stopp, er du kledd for dette?

*Barn under 10 år, må reise i følge med voksne.
*Husk å ta ned sikkerhetsbøylen, så snart du forlater påstigningsområdet.
*Heisen er betjent med toppvakt, som ser til at avstigning foregår på en sikker måte.
*Heisen stopper innimellom, noe som i de fleste tilfeller skyldes personer som har problemer på avstigning eller påstigning.
*Ved en uforutsett driftsstans vil det bli gitt informasjon via høytaleranlegget.
*Bli alltid sittende i stolen ved en eventuell driftstans.
*Heisen blir alltid kjørt tom for folk, før den stenges.
*Heisen er i tillegg til elektrisk motor, ustyrt med dieselmotor ved en eventuelt strømstans.
*Kast ikke gjenstander/søppel langs heisen (Søppelkasse på toppen).
*Hvis vinden blir for sterk (over 18 m/s) vil heisen bli kjørt tom for folk, og deretter stengt inntil forholdene bedrer seg.
*Heisen kan også bli stengt ved dårlig sikt (tåke, tett snøvær etc).
*For å unngå for mye kø, oppfordrer vi publikum til å innordne seg 4 og 4 på stolene i tillegg til ”singel køen”.
*Personer med akebrett, hunder og lignende gis ikke adgang til heisen.
*Når det gjelder retur av gjester fra topp til bunn er dette noe som må avtales med driftsleder spesifikt i hvert tilfelle før man reiser opp. Det vil bli foretatt en vurdering på stedet med tanke på antall gjester i anlegget som er på vei opp i heisen. Dette har med rutiner i forhold til en situasjon ved evakuering/redning fra stolheisen.

SIKKSAKK KJØRING

Vi vil minne om at såkalt sikksakk kjøring i trekkene enkelt og greit ikke er lov. En av grunnene til at dette ikke er lov er at i verste fall så kan det føre til at tauet/wire blir dradd ut og faller ned på bakken. Dette vil medføre store skader for den som får denne over seg og ikke minst, de andre gjestene i trekket. Om man kjører sikksakk så kan man stramme opp kroken/skålen så mye at gjesten kan bli røsket opp så hardt at det blir en tur på flere meter i luften – i verste fall kastet inn mot en mast med katastrofale følger. Vi har merket mastene i trekk traseene med skilter som påpeker dette – se bilder. Allikevel opplever vi at dette forekommer. Vi ser alvorlig på et slikt brudd på reglene og vi vil minne om at dersom vi oppdager denne type kjøring så vil heiskort bli beslaglagt for en kortere eller lenger periode.

Ikke kjør sikksakk så unngår vi skader.