Treningssenter

Tren i friske og moderne lokaler hos Hovden Bandeland! Hovden Treningsenter er et treningssenter hvor medlemmene gis adgang digitalt via et gyldig medlemskort. 

Alle medlemmer får medlemskort som er aktivt i avtaleperioden. Kortet er personlig, og kan ikke overlates eller overdras til andre.

PRISER
 • Se priser HER!
 • Betaling av treningsavgift må skje i Hovden Badelands & Spa resepsjon i åpningstider

 

REGLER

Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter å ha åpnet den med sitt personlige medlemskort!

 • Hvis misbruk av medlemskortet blir avslørt kan dette medføre utestengelse fra senteret i hele resterende avtaleperiode, og bot på 500,-
 • Eget medlemskort skal uansett om døren er åpen,eller du kommer sammen med andre medlemmer registreres ved inngang.
 • Vi gjør oppmerksom på at det er montert videokamera og at det gjøres videoopptak når sentert er ubetjent. Alle besøk blir loggført.
 • Medlemmet plikter å snarest mulig melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid!

 

SIKKERHET/ANSVAR
 • Trening i ubetjente treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet.
 • Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.
 • Det anbefales å trene sammen med andre.

All trening skjer på eget ansvar!

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte treningssenterets treningstilbud.
 • Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander, eller tap av gjenstander.

 

ORDEN
 • Medlemmet plikter å følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget.
 • Alt utstyr settes på plass etter bruk, flasker o.l. ryddes bort.
 • All bruk av utesko inne i treningsarealet er forbudt.
 • Klær og personlige eiendeler må oppbevares på en hensiktsmessig måte, fortrinnsvis i garderobe/garderobeskap.
 • Treningsapparater tørkes av etter bruk, papir og spray finner du ved inngangen.

 

ALDERSGRENSE
 • Vanlig medlemskap gjelder fra fylte 16 år og oppover.
 • Ungdommer under 16 år kan bruke rommet ved organisert trening eller etter avtale.

 

DOPING
 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC’s liste vil medføre utestengelse.

 

OVERTREDELSE AV MEDLEMSBETINGELSENE
 • Overtredelse eller misbruk av overnevnte regler vil medføre utestengelse eller bot kr 500,-
 • Ved gjentatte overtredelser vil dette medføre stenging av medlemskapet uten refusjon.

 

HOVDEN TRENINGSSENTER
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand og vi setter stor pris på å få beskjed om det er noe som ikke er som det skal:-)